Δείτε τις 987 προσλήψεις που εγκρίθηκαν απο το ΑΣΕΠ!

546

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ/ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ένας Υπάλληλος Κυλικείου ΔΕ (8 μήνες)

Ένας Γυμναστής ΠΕ (8 μήνες)

‘Ενας/Μια καθαριστής/στρια ΥΕ (8 μήνες)

Ένας Εργάτης Ταφής – Εκταφής ΥΕ (8 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ένας Οδηγός Απορριμματοφόρου Γ’ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράδου ΔΕ (8 μήνες)

Δωδεκα εργάτες καθαριότητας ΥΕ (8 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ/ΚΟΙΝΩΦΕΛΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ένας οδηγός ΔΕ (12 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ένας οδηγός Δ’ κατηγορίας ΔΕ (8 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ένας Συντηρητής ΔΕ (8 μήνες)

Ένας/Μία Καθαριστής/στρια ΥΕ (8 μήνες)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Δύο Οδηγοί Σχολικού Λεωφορείου ΔΕ (8 μήνες)

Ένας Τεχνίτης Ειδικότητα Καλουπατζή – Μπετατζή ΔΕ (8 μήνες)

Ένας Τεχνίτης Ειδικότητα τοποθέτησης πλακών & μαρμάρων ΔΕ (8 μήνες)

………………………

Δείτε τις προλήψεις ΕΔΩ (κλικ στη πινακίδα Συμβάσεις ορισμένου χρόνου)