Δευτέρα 23 Μαρτίου , η αποσφράγιση των προσφορών για τη κατασκευή δικτύων ακαθάρτων σε Ραφήνα-Πικέρμι- Σπάτα-Αρτέμιδα.

1541

Όπως πάντα πρώτα με έγκυρες , σύντομες και σαφείς πληροφορίες ενημερωθήκατε απο το rpn.gr για τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος  αλλά και για την κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας για τα έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης 79 και 86,8 εκ. € αντίστοιχα εκδήλωσαν ενδιαφέρον πολλές εταιρείες και συγκεκριμένα :

Για το έργο που αφορά στην κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος προϋπολογισμού δημοπράτησης 79 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 63,7εκ. ευρώ) :

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΒΑΞ

ΑΚΤΩΡ

ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΕΛΗ- Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ -ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.-ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΤΕΡΝΑ – ΕΡΤΕΚΑ

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Για το έργο που αφορά την κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος προϋπολογισμού δημοπράτησης 86,8εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρις ΦΠΑ 70 εκ. ευρώ) :

ΑΒΑΞ

ΑΚΤΩΡ

ΕΝΩΣΗ ΘΕΜΕΛΗ- Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ -ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.-ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.

ΕΝΩΣΗ ΤΕΡΝΑ – ΕΡΤΕΚΑ

ΙΝΤΡΑΚΑΤ

3K ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου θα αποσφραγιστούν οι προσφορές και θα γνωρίζουμε που θα αναλάβουν τις κατασκευές.

Σημαντική διευκρίνηση και για να αποφευχθούν παρανοήσεις αναφερόμαστε σε έργα που αφορούν κατασκευές δικτύων και όχι το Κ.Ε.Λ και για έργα που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσουν εντός του 2020 και θα ολοκληρωθούν εντός του 2023.