«Διάδοση τεχνογνωσίας για τον αποτελεσματικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δράσεων και ενεργειών του Δήμου»

269

Με απ’ ευθείας ανάθεση σε εταιρεία ανατέθηκε η «Παροχή υπηρεσιών διάδοση τεχνογνωσίας για τον αποτελεσματικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των δράσεων και ενεργειών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου» έναντι του συνολικού ποσού των 24.676,00 €.