Δήμος Παλλήνης: Διαβούλευση κυκλοφοριακής μελέτης της Ανθούσας

311

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Έναρξη Διαβούλευσης για την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης με σκοπό την βελτίωση οδικής ασφάλειας στην προσπέλαση της οδού Ανθούσας πλησίον του σχολείου και της πλατείας στη Δ.Ε. Ανθούσας και την προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:

• Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’)

• Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 102Α’) • Τον Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’)

• Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ. 57/Α’/23.3.1999), όπως αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 3542/2007 ΦΕΚ 50/Α/2.3.2007 και Ν.4530/2018 ΦΕΚ 59/Α/30.03.2018) και ισχύει.

• Τα σχέδια τροποποιήσεων του Τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Εγκρίνει

Να κληθούν οι φορείς και οι δημότες σε Διαβούλευση προκειμένου να υποβάλλουν τις απόψεις τους είτε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, είτε στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου (kikloforiaka@pallini.gr) μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών , με την ένδειξη «Αποστολή απόψεων για την τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης με σκοπό την βελτίωση οδικής ασφάλειας στην προσπέλαση της οδού Ανθούσας πλησίον του σχολείου και της πλατείας στη Δ.Ε. Ανθούσας και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης», ώστε να εντοπιστούν και αξιολογηθούν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Η ως άνω Διαβούλευση θα λάβει χώρα για 30 (τριάντα) ημέρες και τα σχέδια θα αναρτηθούν στα γραφεία του Τμήματος Κυκλοφοριακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στο site του Δήμου (www.pallini.gr).

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ηλ. Ζούτσος

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ