Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου: Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023

251

 

Απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της 20ης
Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη & ώρα 09:00 – 11:00
Αριθμός πρωτ. πρόσκλησης 15825/05-10-2020
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μώρος
Στην Ραφήνα, σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα
λήξης 11:00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνήλθε

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ

Συμμετείχαν στην διά περιφοράς συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) είκοσι επτά μέλη (27) – είκοσι τέσσερα (24) εκπρόσωποι συλλόγων & τρείς (3) δημότες εκ των σαράντα εννέα (49) συνολικά μελών της Επιτροπής. Η συνέλευση είχε απαρτία.

«…Το εγκεκριμένο από το δημοτικό συμβούλιο
στρατηγικό σχέδιο τίθεται προς συζήτηση στη δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και παράλληλα
δημοσιοποιείται για διαβούλευση με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΔΩ