Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου!

395

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης) για την θέρμανση των εγκαταστάσεων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου & των εποπτευόμενων Νομικών προσώπων του Δήμου προϋπολογίζεται στο ποσό των 92.206,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 74.360,00€ πλέον ΦΠΑ :17.846,40€).

Για την εκτέλεσή του υπάρχει διαθέσιμη, επαρκής και εξειδικευμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών του προσώπων, για το οικονομικό έτος 2020. H χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης για κάθε φορέα είναι:

1) Για το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου η συνολική δαπάνη ποσού είναι 10.140,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τις με Κ.Α. 15.6643.01 σχετικές πιστώσεις του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

2) Για το Ν.Π.Δ.Δ. «Φίλιππος Καβουνίδης» η συνολική δαπάνη ποσού 12.675,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τις με Κ.Α. 15.6641.01, Κ.Α. :15.6641.03 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Φίλλιπος Καβουνίδης» του οικ. έτους 2020

3) Για τη Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή η συνολική δαπάνη είναι 30.420,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24% η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2019 Απόφαση της εγκρίνει το πλήρες αναγκαίο ποσό.

4) Για τη Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή η συνολική δαπάνη είναι 21.125,00€ άνευ Φ.Π.Α. 24% η οποία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/2019 Απόφαση της εγκρίνει το πλήρες αναγκαίο ποσό.

Περισσότερα για την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2019 – 2020 (ΕΔΩ)