Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Καλοφάγωτη η σύνταξη!

754

Με την 575/13-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 και των άρθρων 194 και 201 του ν. 3584/2007, λύεται από 31/10/2019 (ημερομηνία παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κ. Μ. του Σ., ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: 2711922313/13-11-2019). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 138061/34987/2019/14-02-2020).