Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου : Με ένα «κλικ» on line σεμινάριο Πληροφορικής για όλους

478

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου με σταθερό γνώμονα την προσπάθειά του για συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τους πολίτες , ειδικά σε θέματα επιμόρφωσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων κλπ, προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δωρεάν  τηλεματικής εκπαίδευσης – σεμιναρίου (e-learning), με αντικείμενο την Πληροφορική.

Στόχος της πλατφόρμας του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου είναι παροχή βασικών γνώσεων  πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (H/Y).

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί και απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο  επιθυμεί να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις (ή να επικαιροποιήσει αυτές), στα αντικείμενα Επεξεργασία Κειμένου (Word), Υπολογιστικά Φύλλα (Excel), γνωστικά πεδία απαραίτητα στο σύγχρονο και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του σεμιναρίου, οι χρήστες του,  θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον επεξεργαστή κειμένου για την εκπόνηση εγγράφων, μελετών, εργασιών, επιστολών κ.λπ. και τα υπολογιστικά φύλλα , για την χειρισμό αριθμητικών δεδομένων, προβολή αυτών με γραφήματα κ.λπ.

Η διαδικασία είναι απλή για τους ενδιαφερόμενους.

Με ένα απλό «κλικ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://emathisirafinapikermi.gr/  ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τα υπάρχοντα πεδία που επιθυμεί να παρακολουθήσει, προχωρά στην εγγραφή του και το σεμινάριο ξεκινά!