Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου “Μετάταξη” καθαριστριών σχολικών κτιρίων, για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων στο Δήμο!

1614

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την απασχόληση του προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτηρίων υπό την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και του Τμήματος Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Πολιτικής, για την στελέχωση του νεοσύστατου Κέντρου Επιχειρήσεων του Δήμου Ραφήνας -Πικερμίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εν γένει των πληττόμενων πολιτών που χρήζουν βοήθειας, για το χρονικό διάστημα από 19-3-2020 έως τη λήξη της αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και τον καθορισμό ωραρίου του, ως εξής:

Στη συνέχεια της απόφασης αναγράφονται τα ονόματα τα οποία και δεν κοινοποιούμε λόγω “προσωπικών δεδομένων.