Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Ούτε για τη βενζίνη δεν φτάνει η αποζημίωση που προβλέπει ο νόμος για τους δύο δημοτικούς συμβούλους του Δήμου μας!

408
SONY DSC

Έπειτα απο αίτηση τους και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Α) Ορίζει δικαιούχους αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου, δυο δημοτικούς συμβούλους

Β) Προσδιορίζει το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση σε 42,75 e (το οποίο δεν υπερβαίνει το 1% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 4.275 e σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γεν. Γραμ. Δημ/κης Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής) και έως τέσσερις (4) συνεδρίες μηνιαίως.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για κάθε νόμιμη ενέργεια

ΑΔΑ: ΩΧΥΥΩ16-Β9Β – Υπ. αριθμ.248/2019 απόφαση ΔΣ:Λήψη απόφασης περί α) ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και β) προσδιορισμού ύψους καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.