Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου : Προκήρυξη πρόσληψης 4 ατόμων σαν εποχικό προσωπικό

1443

Ο δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ίδρυση και
Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας
09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ, στον Δήμο ΡαφήναςΠικερμίου.

Διαβάστε λεπτομέρειες εδώ