Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου:Πρόστιμο 300 ευρώ για παράνομη τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών στο Πικέρμι

886

Στο Πικέρμι διαπιστώθηκε η ύπαρξη κλαδεμάτων που προέρχονται από μεγάλο ποσοστό από κλαδέματα δέντρων λέιλαντ στην ιδιοκτησία που βρίσκεται επί της οδού Μ… στο Πικέρμι και
έχουν τοποθετηθεί επί της οδό Μ… και Κοντοράβδη σε ακάλυπτο οικόπεδο,

και αποφάσισε την επιβολή προστίμου α) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του κανονισμού Καθαριότητας καιΠρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ,
ποσού 300€ και β) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου
του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού 300€
στην Π……… Δ…….. , κάτοικο ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ , επί της οδού Μ….13 με
Α.Φ.Μ …

(φωτο αρχείου)