Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας : Τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός δικτύου ύδρευσης!

1554

Με γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται το έργο του τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης στην Αρτέμιδα και τα Σπάτα. Ένα σύστημα που θα περιορίσει τις βλάβες και τις απώλειες νερού. Ο εξοπλισμός είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει τεχνολογικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 4.000.000€