Δυνατά στη “μάχη” για όμορφες γιορτές στη Ραφήνα και το Πικέρμι ο Δήμος μας!

445

24.304,00€ Ουρανός από μικρολαμπτήρες led, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας τοποθέτησης – αποξήλωσης και μεταφοράς

20.000,00€ Δημιουργία ,εκτέλεση και οργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού

9.200,00€ Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

9.711,68€ Μεταφορά και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων Δενδρων και λοιπού στολισμού για το Έτος 2019