Έχουν γνώσιν οι φύλακες;

204

Πάντως στα fake news δεν έχει προϊστορία το aljazeera, στο οποίο δημοσιεύθηκε σχετικό άρθρο (ΕΔΩ)