Εκσυγχρονισμός ηλεκτρικού δικτύου λιμένα Ραφήνας.

244

Φορέας Κατασκευής : Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Λιμενικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Λ.Ρ Α.Ε