Έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Β΄ τριμήνου 2019

309

Με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκε η κατάσταση εσόδων-εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο 2019 (1/1 – 30/6/2019) η οποία έχει ως εξής:

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση ΕΔΩ και βλέποντας τις στήλες των εσόδων προϋπολογισθέντα – βεβαιωθέντα – εισπραχθέντα , διαμορφώστε τη δική σας άποψη.