Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων Σπάτων και Αρτέμιδας

374

Το Γυμνάσιο Σπάτων και το 1ο – 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων, που υλοποιείται από την Περιφέρεια με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής.
Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δώματος και οροφής, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρη αναβάθμιση λεβητοστασίου. Οι θερμομονωτικές και οπτικές ιδιότητες των νέων κουφωμάτων αλλά και η βελτιωμένη αεροστεγανότητα και ηχομόνωση θα συμβάλλουν στη μείωση των απωλειών και στη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών γενικότερα. Ειδικότερα με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 618.000 kWh/yr και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 223tn/yr. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2022