Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 2020

109

Κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο, έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) να  εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, η οποία για το τρέχον έτος θα πραγματοποιηθεί την 24η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και θα έχει ως θέμα «Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν Βιώσιμο Πλανήτη» (Sustainable Shipping for a Sustainable Planet) και σκοπό έχει την ανάδειξη των δεσμεύσεων του ανωτέρω  

οργανισμού ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους της Ατζέντας 2030 που υιοθετήθηκε το 2016 από τα  Ηνωμένα Έθνη για τη βιώσιμη Ανάπτυξη ως ένα φιλόδοξο κοινό σχέδιο προς ένα βιώσιμο μέλλον για τον  πλανήτη μας. 

Η ναυτιλία με την υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου του IMO παρέχει ένα αξιόπιστο και  χαμηλού κόστους τρόπο μεταφοράς του 90% του παγκόσμιου εμπορίου συνδέοντας λαούς και κοινότητες  ανά την υφήλιο συνεισφέροντας παράλληλα στην πρόοδο προς την πράσινη οικονομία και τη βιώσιμη  ανάπτυξη.  

Ο ΙΜΟ αποτελεί την παγκόσμια αρχή θέσπισης προτύπων για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και έχει  υιοθετήσει περισσότερα από πενήντα διεθνή όργανα, τα οποία μαζί αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο που  διασφαλίζει ότι η ναυτιλία είναι ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον. Επιπλέον έχει υιοθετήσει και  εξακολουθεί να αναπτύσσει μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης από πλοία, την υλοποίηση της Διεθνούς  Σύμβασης Θαλασσίου Έρματος, την προστασία των πολικών περιοχών, τη μείωση των παραγόμενων  απορριμμάτων από τα πλοία και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ναυτιλίας μέσω της  ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών.  

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Το έτος 2020 το οποίο αφιερώνεται στη «βιώσιμη ναυτιλία για έναν βιώσιμο πλανήτη» παρέχει μια  μοναδική ευκαιρία στον ΙΜΟ και τη ναυτιλιακή κοινότητα να αγκαλιάσει αυτές τις δεσμεύσεις και να  αναδείξει τη σημασία του ναυτιλιακού τομέα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μάχη κατά  της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ζωτικής σημασίας στρατηγική κατεύθυνση  για τον ΙΜΟ τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Ο ΙΜΟ θα συνεχίσει να αναπτύσσει  κατάλληλες, ρεαλιστικές λύσεις για την ελαχιστοποίηση της συμβολής της ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική  ρύπανση και τις επιπτώσεις της στην κλιματική αλλαγή. 

Ιδιαίτερα η Χώρα μας, τόπος με παράδοση στην εμπορική Ναυτιλία και στον τουρισμό, επιδεικνύει  χαρακτηριστική ευαισθησία στον συγκεκριμένο τομέα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να  ανταποκρίνεται στο πνεύμα του εορτασμού . 

Το Υ.ΝΑ.Ν.Π. δια της αρμόδιας επιτελικής Υπηρεσίας (ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.) και των Λιμενικών Αρχών του  Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επιδεικνύοντας χαρακτηριστική ευαισθησία  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα του εορτασμού. 

Μετά τα παραπάνω και με στόχο την αφύπνιση του κοινού σε θέματα Προστασίας Θαλασσίου  Περιβάλλοντος παρακαλούμε για την ευρεία δημοσιοποίηση από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο-τύπος)  επετειακού μηνύματος κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.- 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ α.α. 

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ