«Επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπαιθρίων και στεγασμένων χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα Ραφήνας και λιμένα Αγίας Μαρίνας , δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ Α.Ε”

244

Μειοδότης η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε»

Δείτε όλους όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και τις τιμές που προσέφεραν (ΕΔΩ)