Επίσκεψη Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού και Υλικού Πολέμου

281

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος
Καμπάς, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα
καθώς και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία
συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικού Πολέμου (ΔΥΠ)
Υποστράτηγο Μιχαήλ Γαλανό και τον Διοικητή της Διοίκησης Υποστήριξης
Βάσης (ΔΥΒ) Υποστράτηγο Εμμανουήλ Μαντωνανάκη, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργο
και τις τρέχουσες δραστηριότητες των κέντρων.

Στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους, παρακολούθησε τη διαδικασία
κατάταξης έδωσε οδηγίες – κατευθύνσεις στο προσωπικό ενώ συνομίλησε και
με τους νεοσύλλεκτους οπλίτες της 2019 Δ’ ΕΣΣΟ.

Τέλος, εξήρε τη σημασία της στρατιωτικής θητείας για την άμυνα της
χώρας.