Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στην ΑΣΔΥΣ και στη ΔΥΒ

211

Tην Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, 
Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της 
Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) και της 
Διοίκησης Υποστηρίξεως Βάσεως (ΔΥΒ), συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 
ΑΣΔΥΣ, Αντιστράτηγο Βασίλειο Παπαδόπουλο και τον Διοικητή της ΔΥΒ, 
Υποστράτηγο Εμμανουήλ Μαντωνανάκη, αντίστοιχα.

Ο Αρχηγός ΓΕΣ, ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες της ΑΣΔΥΣ 
και της ΔΥΒ, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, έδωσε οδηγίες – 
κατευθύνσεις στο προσωπικό και εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελεί σε 
κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.