Επίσκεψη Γενικού Επιθεωρητή Στρατού στις νήσους Λήμνο και Σαμοθράκη

385

Το χρονικό διάστημα από 04 έως 06 Ιουνίου 2019, ο Γενικός Επιθεωρητής 
Στρατού (ΓΕΠΣ) Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός, πραγματοποίησε επίσκεψη 
στις νήσους Λήμνο και Σαμοθράκη, της Περιοχής Ευθύνης της Ανώτατης 
Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ).

Ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, επισκέφτηκε Μονάδες, εγκαταστάσεις και 
Επιτηρητικά Φυλάκια της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ») και 
της Τακτικής Διοίκησης του 41 Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ/41 ΣΠ).

Διαπιστώθηκε ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας, η λειτουργικότητα των μέσων 
και το εξαιρετικό ηθικό του προσωπικού που υπηρετεί στην ΑΣΔΕΝ.