Επιτροπή διαβούλευσης | Ανοικτή πρόσκληση δημοτών για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο

309

Βάσει του άρθρου 78 του Ν.4555/18, γνωστοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Μαραθώνος, με απόφασή του, θα προβεί σε σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο δημοτών .
Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στον ειδικό κατάλογο δημοτών, με τους εξής τρόπους:
• Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαραθώνος, Οινόης 6 Μαραθώνας στην υπάλληλο του Δήμου κα. Αναστασία Μυλωνά
• Mε e-mail στη διεύθυνση council@marathon.gr

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας