Επιτυχημένη η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με τηλεδιάσκεψη

381

– Συζητήθηκαν οι κοινές προτάσεις έντεκα δημοτικών συμβούλων της
μειοψηφίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας
– Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος: «Οι προτάσεις που
κατατέθηκαν, είναι άνευ αντικειμένου διότι, είτε έχουν ήδη
υλοποιηθεί με πρωτοβουλίες του Δήμου, είτε στερούνται νομικού
ερείσματος και ως εκ τούτου είναι ανεφάρμοστες»

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Απριλίου 2020, η πρώτη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με τηλεδιάσκεψη.
Η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα, με θέμα
συζήτησης την «ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και λήψη απόφασης για ένα
σχέδιο δράσης αντιμετώπισης της διάδοσης του Κορονοϊού στην πόλη μας»,
έπειτα από κοινό αίτημα δεκατριών (13) συμβούλων της μειοψηφίας και την
κοινή υποβολή προτάσεων έντεκα (11) εξ αυτών.
Οι προτάσεις καταψηφίστηκαν από δεκαεννέα (19) δημοτικούς συμβούλους.
Υπερψήφισαν έντεκα (11). Απουσίαζαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι.
Στην εισήγηση του, ο Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος ενημέρωσε
πλήρως για τα μέτρα που έλαβε ο Δήμος μέχρι και σήμερα και ανέλυσε σημείο
προς σημείο τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων, εξηγώντας ότι είναι
«άνευ αντικειμένου» αφού «είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί από τον Δήμο,
είτε δεν έχουν έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου και για αυτό είναι
νομικώς ανεφάρμοστες».
Επιπλέον, κατά την συνεδρίαση τέθηκαν ερωτήματα διαδικαστικού χαρακτήρα
σχετικά τις έως τώρα συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την
περίοδο της πανδημίας.
Για το θέμα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωστής Σμέρος
απάντησε ότι «ο Δήμος Παλλήνης είναι από τους πρώτους Δήμους της χώρας
που έκανε αίτηση εγγραφής στην ειδική πλατφόρμα που ετοίμασε η ΚΕΔΕ και
είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους ΟΤΑ και κίνησε άμεσα τις σχετικές
διαδικασίες για να οριστεί συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με
τηλεδιάσκεψη. Στο προηγούμενο διάστημα, στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας και για την ασφάλεια της υγείας όλων, το
Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε πέντε φορές δια περιφοράς, όπως
προβλέπεται από τον νόμο, με σχολαστική τήρηση εκ μέρος του Προεδρείου,
όλων των κανόνων, προκειμένου να διασφαλιστεί απόλυτα η δημοκρατική
λειτουργία του θεσμού. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε με πρωτοβουλία μας υπήρξε
συνεννόηση όλων των μελών του Προεδρείου για συγκεκριμένα μέτρα
λειτουργίας, τα οποία τέθηκαν υπ’ όψη των Δημοτικών Παρατάξεων, έγιναν
απόλυτα δεκτά και εφαρμόζονται απαρέγκλιτα».
Επισυνάπτονται, η κοινή εισήγηση των έντεκα δημοτικών συμβούλων καθώς
και η εισήγηση του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Κύριε Πρόεδρε, κες και  κοι  Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με Υγεία σε όλους  και  Χρόνια  πολλά  στους  εορτάζοντες-ουσες σήμερα.

Το  θέμα της σημερινής  Η.Δ.  αφορά  στην << Ενημέρωση  μελών  του  Δ.Σ. , ανταλλαγή  απόψεων  και  λήψη  απόφασης  για  ένα  σχέδιο  δράσης  και  αντιμετώπισης  της  διάδοσης  του  Κορωνοιού  στην  πόλη  μας>>.

Ξεκινώντας  από  το  πρώτο,  δηλαδή  << Την  ενημέρωση  των  μελών  του  Δ.Σ.>> θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  σε  κάθε  λεπτομέρεια  για  τις  δράσεις,  τα  μέτρα  πρόληψης  και  προστασίας  τόσο,  της  δημόσιας  υγείας  από  την  πανδημία  του  κορωνοιού,  όσο  και  της  τοπικής  μας  κοινωνίας  από  τις  επιπτώσεις  στην  κοινωνική  και  οικονομική  ζωή  της  πόλης.

Ειδικότερα:

Κυρίες  και  Κύριοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  όπως  σας  έχουμε  ήδη  ενημερώσει  και  με:

α)  Την  από  16-3-2020  επιστολή  μας  με  αφορμή  την  απάντηση  επιστολών  των  Δημοτικών  Συμβούλων  Παν. ΜερτύρηΕιρ.  Κουνενάκη  και  Σπ.  Κωνσταντά.

β) Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9027/31-3-2020  απάντησή  μας  στη  δημοτική  παράταξη  << Εμείς,  η  Πόλη  μας>>  και

γ)  Την  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9101/1-4-2020  απάντησή  μας  στη  δημοτική  παράταξη  << Λαϊκή  Συσπείρωση>>,  ο  Δήμος  μας,   από  την  πρώτη  στιγμή  που  ανέκυψε  το  θέμα  της  πανδημίας  του  κορονοιού,  με  κοινωνική  ευαισθησία,  με  απόλυτη  συναίσθηση  των  κινδύνων  για  τη  δημόσια υγεία  και  με   απόλυτο  αίσθημα  ευθύνης  απέναντι  στο  κοινωνικό  σύνολο  έλαβε  ΟΛΑ   τα απαραίτητα  μέτρα  πρόληψης  και  προστασίας  τόσο  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κορονοιο  σε  συνεννόηση  πάντοτε  με  τον  ΕΟΔΥ  και  τους  αρμόδιους  κρατικούς  φορείς,  όσο  και  της  ίδιας  της  κοινωνίας  από  τις  επιπτώσεις  στην  κοινωνική  και  οικονομική ζωή  της  πόλης.

Στο  πλαίσιο  αυτό,  ο  Δήμος  Παλλήνης,  από  την  πρώτη  στιγμή  μερίμνησε  για  την  εκπόνηση  οργανωμένου  σχεδίου  αντιμετώπισης όλων  των  προβλημάτων που  προέκυψαν  και συνεχίζουν  να  δημιουργούνται  από  την  πανδημία  σε  όλους  τους  τομείς.

Συνοπτικά  ο  Δήμος  Παλλήνης  έλαβε  μέτρα, ανά κατηγορία θεμάτων, ως  εξής:

Α) Μέτρα ασφάλειας και προστασίας δημόσιας υγείας

 • Αναστολή λειτουργίας εκδηλώσεων και προγραμμάτων

 ( αθλητικά-πολιτιστικά-εκδηλώσεις –ημερίδες κ.λ.π.)

 • Σφράγιση-κλείσιμο όλων των παιδικών χαρών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.
 • Οργάνωση εξυπηρέτησης Δημοτών από απόσταση ( ηλεκτρονικά με ένα κλικ).
 • Εξυπηρέτηση στο Δημαρχείο μόνο με ραντεβού ( προστασία δημοτών και προσωπικού).
 • Απολυμάνσεις, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες,       

Δημοτικών κτιρίων,  Σχολείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, Εκκλησιών, Δημοσίων Υπηρεσιών, πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων, στάσεων Μ.Μ.Μ, κάδων απορριμμάτων κ.λ.π.

 • Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων αξιοποιώντας την τηλε-εργασία για την αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία, εξοπλίζοντας τους με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ενισχύοντας την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις στους χώρους που παραμένουν σε λειτουργία.
 • Διοργάνωση επί πλέον-έκτακτων-εθελοντικών αιμοδοσιών οι οποίες είχαν και μεγάλη επιτυχία.
 • Συνεχή ενημέρωση με οδηγίες διαχείρισης για τα απορρίμματα, αλλά  και  του  υγειονομικού  υλικού (μάσκες  και γάντια)

Β) Μέτρα οικονομικής  ελάφρυνσης

 • Παράταση προθεσμιών εξόφλησης οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα.

2) Απαλλαγή από:

    α) τροφεία των παιδικών Σταθμών και

    β) συνδρομές σε  αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα.

3) Οικονομική ελάφρυνση Επαγγελματιών με απαλλαγή από  το  τέλος      ( 0,5% ) και τέλη Δ.Τ. κατάληψης Κ.Χ.

4) Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης κατά οφειλετών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Γ)  Μέτρα υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών  ομάδων

 • Διανομή προϊόνtων Κοινωνικού Παντοπωλείου( επί πλέον ποσότητες -και για ΠΑΣΧΑ).
 • Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ στο σπίτι.

3) Βοήθεια στο σπίτι για  άτομα  χωρίς  προστατευτικό  περιβάλλον-Κανένας  μόνος  απέναντι  στον  κορωνοιό,  για ΑμΕΑ, ηλικιωμένους, χρονίως  πάσχοντες,  μοναχικούς και ανήμπορους αλλά   και  γενικώς  για  όλα τα άτομα  χωρίς  προστατευτικό  περιβάλλον.

             Παρέμβαση με επικοινωνία της αρμόδιας Υπηρεσίας  για εξυπηρέτηση  κατ΄οίκον με προμήθειες σε βασικά αγαθά διατροφής και υγιεινής,  φάρμακα και φροντίδα υγείαςάυλη  συνταγογράφηση, ψυχολογική υποστήριξη και όποια άλλη βοήθεια είναι απαραίτητη όπως π.χ.  μεταφορά  χρονίως  πασχόντων  σε Νοσοκομεία  για  θεραπεία  κ.λ.π..

    Επίσης   παρέχεται εξυπηρέτηση για έκδοση  βεβαιώσεων  και πιστοποιητικών από  τα  ΚΕΠ  ή  οποιαδήποτε συναλλαγή με   το  Δήμο.

Δ) Μέτρα προστασίας και φροντίδα αδέσποτων ζώων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ  α) παροχή ζωοτροφών, β) συνεργασία του Δήμου Παλλήνης  με το φιλοζωικό Σωματείο και εθελοντές φιλόζωους για τη σίτιση και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων…..>>

Ε) ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  των  κατοίκων  καθημερινά  και  με  κάθε  τρόπο  για  τα  μέτρα  πρόληψης  και  τις  δράσεις  του  Δήμου  για  την  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  του  κορωνοιού.

 

Μετά  την  ενημέρωση,  έρχομαι  στο  άλλο  ζήτημα  της               << ανταλλαγής  απόψεων>>  κατά  την  Η.Δ. η  οποία  στην  παρούσα  συζήτηση  εδράζεται  στις  προτάσεις  της  από

 15-4-2020  εισηγήσεως  11  δημοτικών  συμβούλων  της  μειοψηφίας  εκ  των  13  που  υπογράφουν  την  αίτηση  σύγκλησης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου.

Προτού  αναφερθώ  σε  μία  προς  μία  στις  προτάσεις  σαςθα  ήθελα  να  κάνω ένα  μικρό  σχόλιο  για  την  πρώτη  εικόνα  που  αντιλαμβάνεται  κανείς  διαβάζοντας  το  κείμενο  των  προτάσεών  σας.

Αναφέρεσθε  στο  θέμα  της  αντιμετώπισης  του  κορωνοιού  σαν  να  έρχεστε  για  πρώτη  φορά  στην  πόλη  μας  από  άλλον  πλανήτη,  αγνοώντας  πλήρως  την  πραγματικότητα.

Όλες  οι  θέσεις  σας  μοιάζουν  σαν  να  αναφέρεσθε  σε  μία  άλλη  πόλη  στην  οποία  διαπιστώσατε  ότι  οι  δημότες  είναι  εγκαταλειμμένοι  στο  έλεος    του  Θεού  και  της  πανδημίας  του  κορωνοιού  και  θα  πρέπει  να  τους  σώσετε.

Διαβάζοντας  κάποιος  το  κείμενό  σας  εύκολα  θα  σχημάτιζε  την  πεπλανημένη και ψευδή  εντύπωση  ότι  για  πρώτη  φορά  παρεμβαίνετε  εσείς  να  σώσετε  τον  κόσμο  και  την  τοπική  κοινωνία από  το  κακό  και  την  αδιαφορία  της  Διοίκησης.

Αναφερόμενος  όμως ειδικότερα  σε  μία  προς  μία  στις  προτάσεις  σας  έχω  να  παρατηρήσω  τα  εξής:

 • Στην πρώτη πρόταση

Η  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  είναι  ένα  παγκόσμιο  φαινόμενο  το  οποίο  αντιμετωπίζεται  σε  εθνικό  επίπεδο  με  το  συντονισμό  και  τις  αυστηρές  οδηγίες,  τις  οποίες  οφείλουμε  να  τηρούμε  όλοι,  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας  και  του  ΕΟΔΥ.

Είναι  προφανές  ότι  ασύνδετες  μεταξύ  τους  τοπικές  δράσεις,  οι  οποίες  δεν  εντάσσονται  στον  κεντρικό  σχεδιασμό,  μπορεί  να  αποβούν  από  ανώφελες  έως  και  επιβλαβείς.

Άλλωστε,  οι  επιπλέον  κοινωνικές  υπηρεσίες  οι  οποίες  έχουν  ήδη  δημιουργηθεί  όπως  η  βοήθεια  στο  σπίτι, τα  προγράμματα  ενημέρωσης  και  ψυχολογικής  υποστήριξης, η  παράδοση  μαθημάτων  από  μακριά,  η  εξυπηρέτηση  των  δημοτών  από  το  σπίτι  ηλεκτρονικά  κ.λ.π. ,  θα  συνεχίσουν  να  λειτουργούν  προς  όφελος  των  κατοίκων,  αξιοποιώντας,  σε  ολοένα  και  μεγαλύτερο  βαθμό,  και  τις  δυνατότητες  που  παρέχουν  οι  νέες  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  επικοινωνιών.

3)  Στην  τρίτη  πρόταση

Οι  αναμορφώσεις  του  Π/Υ  θα  γίνονται  σταδιακά  και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  προκύπτουν κάθε  φορά,   ιδιαίτερα  μάλιστα  σε  ότι  θα  αφορά  την   υστέρηση  εσόδων  και  τη  διαμόρφωση  των  υποχρεωτικών  δαπανών  στις  οποίες  συμπεριλαμβάνεται  και  το  κόστος  μισθοδοσίας.

Φυσικά,  οι  δαπάνες  οι  οποίες  αφορούν  σε  δράσεις  ή  εκδηλώσεις  που  δεν  θα  πραγματοποιηθούν είναι  αυτονόητο  ότι  θα  αξιοποιηθούν  για  άλλους  σκοπούς  προς  όφελος  των  κατοίκων.

Ήδη,  με  την  τελευταία  αναμόρφωση,  προβλέφθηκε  η  προσωρινή  ενίσχυση  του  προσωπικού  καθαριότητας  ενώ  με  προηγούμενες  αναμορφώσεις,  ο  Δήμος  Παλλήνης  εξοπλίσθηκε  πλήρως  με  το  απαραίτητο  υγειονομικό  υλικό  για  την  προστασία  των  εργαζομένων.

4) Στην τέταρτη  πρόταση

Ήδη  έχουν  ανακοινωθεί  οι  τηλεφωνικοί  αριθμοί  επικοινωνίας  και  τα  email  για  την  εξυπηρέτηση  όλων  των  αναγκών  των  πολιτών  και  για  την  ψυχολογική  τους  υποστήριξη.

Για  την  τελευταία  μάλιστα,  υπάρχει  και  πρόσκληση  ενδιαφέροντος,  με  ιδιαίτερη  ανταπόκριση  και  από  ιδιώτες  ψυχολόγους  που  επιθυμούν  να  συνεισφέρουν  εθελοντικά.

Η  24ωρη  λειτουργία  θα  απαιτούσε  την  ανάθεση  σε  εξωτερικό  Call Center το  οποίο  απλά  θα  συγκέντρωνε  τα  αιτήματα  για  να  ενημερώσει  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  την  επόμενη  μέρα,  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  γίνει  και  γίνεται  ήδη με  την  αποστολή   email ή  την  καταγραφή  του  αιτήματος  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου.

5) Στην Πέμπτη πρόταση

Ήδη  λειτουργεί  ομάδα  εθελοντών  υπό  την  εποπτεία  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Πολιτικής  όπως  προβλέπεται  από  τις  ΠΝΠ  και  τις  σχετικές  Υπουργικές  Αποφάσεις.

Οι  μακροχρόνια  άνεργοι,  κατά  συνθήκη,  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  ένταξης  στις  παροχές  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου,  εκτός  εάν  είναι  εισοδηματίες.

6) Στην έκτη πρόταση

Η  διαδικασία  αυτή  υλοποιείται  ήδη  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  το  οποίο  αξιοποιεί  κονδύλια  Εθνικά,  ΕΣΠΑ  και  χορηγίες  ιδιωτών ( βλέπε  σχετικό  Δελτίο  Τύπου του  ΥΠΠΘ)

Εάν  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εν  λόγω  διαδικασίας  υπάρχουν  ακόμη  κενά,  ο  Δήμος  θα  κοστολογήσει  τις  ανάγκες  και  θα  προβεί  στις  απαραίτητες διαδικασίες (ίδε δημοσίευση Υπ. Παιδείας με  το  από  15-4-2020 Δ.Τ. ).

7) στην  έβδομη πρόταση

Τα  στοιχεία  των  επιχειρήσεων  θα  αντληθούν  από  την  ΑΑΔΕ  με  ειδική  πλατφόρμα  που  σχεδιάζεται  σε  συνεργασία  της  ΚΕΔΕ   με  το  Υπουργείο  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.

Στη  συνέχεια  θα  εκτιμηθούν  τα  κοστολογικά  στοιχεία  τα  οποία  θα  αποτελέσουν  τη  βάση  για  τις  όποιες   αποφάσεις  λάβει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ( ίδε  την  από     11-4-2020  ανακοίνωση  της  ΚΕΔΕ-Α).

Όπως  ήδη  σας έχει  εξηγηθεί,   πριν  να  έχουμε  στοιχεία  κοστολόγησης  τα  οποία  εξαρτώνται  και  από  τη  διάρκεια  της  κρίσης,  δεν  μπορούν  να  ληφθούν  αποφάσεις  οι  οποίες  προκαλούν  υστέρηση  εσόδων  που  υποχρεωτικά  οδηγούν  σε  αναμόρφωση  του  Π/Υ τόσο  ως  προς  το  σκέλος  των  εσόδων  όσο  και  ως  προς  το  σκέλος  των  εξόδων  με  τη  μείωση  των  δαπανών,  για  την  ισοσκέλισή  του  ( αυτό  σας  το  είχαμε  πει  ξεκάθαρα  στην  από    16-3-2020  απαντητική  επιστολή  μας  και  ήρθε,  ένα  μήνα  μετά,  να  επιβεβαιωθεί  και  από  την  ΚΕΔΕ- (ίδε  την  από  11-4-2020  ανακοίνωση ΚΕΔΕ Α+Β)  με  την  οποία  συνιστά  την  καθυστέρηση  λήψης  αποφάσεων  για  να  αποφευχθεί  η  αναγκαία  διαδικασία  επικαιροποίησης  και  διόρθωσής  τους

Απ΄ ότι  αντιλαμβάνεσθε,  σκεφτόμαστε  και  πράττουμε  όχι  μόνο  πριν  από  εσάς  αλλά  και  πριν  από  την  ΚΕΔΕ.

Έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  προς  τις  επιχειρήσεις  οποιουδήποτε  ποσού  δεν  βρίσκει  έρεισμα  ούτε  στην  κείμενη  νομοθεσία  αλλά  ούτε  και  στις  ΠΝΠ  και  είναι  απορίας  άξιο  γιατί  προτείνεται.

8)  Στην  όγδοη πρόταση

Ο  Δήμος  προβαίνει  από  την  αρχή  της  επιδημιολογικής  κρίσης  σε  καθαρισμούς  και  τακτικές  περιοδικές  απολυμάνσεις  τόσο στις   εγκαταστάσεις   και  κτιριακές  υποδομές  του  Δήμου  όσο  και  στους  κάδους,  στις  στάσεις  ΜΜΜ και  σε  όλους  τους  Κ.Χ.

Το  προσωπικό  της  καθαριότητας  ενισχύεται  με  15  επιπλέον  άτομα  με  συμβάσεις  4μηνης  διάρκειας.

Το  προσωπικό  είναι  εξοπλισμένο  πλήρως  με  όλα  τα  απαραίτητα  μέσα  ατομικής   προστασίας  και  η  ιατρός  εργασίας  βρίσκεται  σε  διαρκή  επικοινωνία  μαζί  τους.

Ήδη    έχουν  αφαιρεθεί  τα  στεφάνια  από  τις  μπασκέτες  σε όλα τα ανοιχτά  γήπεδα που συναθροίζουν  κοινό  και  οι  ενέργειες  αυτές  θα  συνεχιστούν  όπου  κριθεί  απαραίτητο.

9) Στην  ένατη  πρόταση

Στην  επικείμενη  τροποποίηση  του  Ο.Ε.Υ. θα  προβλεφθούν  και  οι  σχετικές  θέσεις  για  τη  λειτουργία  του  << Βοήθεια  στο  σπίτι>>  σε  μόνιμη  βάση.

Αυτή  τη  στιγμή,  υπό  την  εποπτεία  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Πολιτικής,  λειτουργούν  όλες  οι  υπηρεσίες  που  αναφέρετε  με  τη  συνδρομή  και του  προσωπικού  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  που  βρίσκονται  σε  αναστολή  λειτουργίας  και  εθελοντών.

10)  Στη  δέκατη  πρόταση

Όπως  ήδη  έχει  αναφερθεί  πολλάκις  έχουν  ληφθεί  όλα  τα  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  υγείας  των  εργαζομένων,  σε  συνεργασία  με  την  Ιατρό  εργασίας,  τον  Τεχνικό  ασφάλειας  και  τη  Διοίκηση  του  Σωματείου  των  εργαζομένων.

Όσοι  από  το  προσωπικό  απασχολούνται  υπερωριακά  για  την  αντιμετώπιση  της  επιδημιολογικής  κρίσης  θα  αμειφθούν  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.

Καμία  όμως πρόσθετη  ή  έκτακτη  οικονομική  βοήθεια  δεν  βρίσκει  έρεισμα  σε  διάταξη  νόμου και  είναι  επίσης  απορίας  άξιο  γιατί  προτείνεται.

Παρά  ταύτα  ο  Δήμος  έχει  εξασφαλίσει  μία  σειρά  από  χορηγίες  σε  είδος  από  επιχειρήσεις  της  περιοχής  μας  για  το  προσωπικό.

11) Στην  ενδέκατη  πρόταση

Για  την  πλήρη  και  συνεχή  ενημέρωση  του  κοινού, έχουν  σχεδιασθεί  κεντρικά  μηνύματα  από  τους  αρμόδιους  φορείς  για  τη  διαχείριση  της  κρίσης  τα  οποία  είναι  ήδη  αναρτημένα  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  και  διανέμονται  μέσω  των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης.

Τόσο  η  ιστοσελίδα  του  Δήμου,  όσο  και  αυτή της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  ενημερώνονται  καθημερινά  με  ό,τι  νεότερο  υπάρχει  στον  τομέα  διαχείρισης  της  κρίσης  καθώς  και  με  λεπτομερείς  αναφορές  για  τις  δράσεις  και  ενέργειες  στις  οποίες  προβαίνει  ο  Δήμος  κατά  τη  διάρκεια  της  πανδημίας  του  κορωνοιού.

Επιπρόσθετα,  διαρκώς  δημιουργείται  νέο  Εποπτικό  υλικό,  οπτικοακουστικό  υλικό  για  ψυχολογική  υποστήριξη,  μαθήματα  εξ  αποστάσεως  κ.λ.π.

12)  Στη  δωδέκατη  πρόταση

Ο  Δήμος  σε  άριστη  συνεργασία  με  το  Φιλοζωικό  Σωματείο,  αλλά   και  πάρα  πολλούς  εθελοντές  συμπολίτες   μας,  έχει  προβεί  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  περίθαλψη  και  σίτιση  των  αδέσποτων  ζώων,  ενώ  ήδη  προβαίνει  και  σε  αγορά  ζωοτροφών  για  τη  σίτιση  των  αδέσποτων  ζώων.

 

Αγαπητές  και  αγαπητοί  συνάδελφοι

Ελπίζω  να  παρατηρήσατε  σε  σχέση  με  τα  όσα  προτείνετε  ότι  δεν  απάντησα  στο  δεύτερο  πεδίο  των  προτάσεών  σας  σχετικά  με  την  << παραίτηση  των  αιρετών  του  Δήμου  Παλλήνης  από  την  αποζημίωσή  τους>>.

      Το  άφησα  τελευταίο  διότι  είναι  απροκάλυπτα  το  πιο  ειλικρινές  σημείο  των  προτάσεών  σας,  που  αποδεικνύει  τον  προσχηματικό  και  επικοινωνιακό  τους  χαρακτήρα.

Όπως  όλοι  είδαμε,  τις  προτάσεις  αυτές  τις  συνυπέγραψαν  11  Δημοτικοί  Σύμβουλοι.

Μεταξύ  αυτών  η  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης     << Εμείς,  η  πόλη  μας>>  και  τα  μέλη  της.

Όλως  τυχαίως,  πριν  από  λίγες  μόλις  μέρες,  στις                    2  Απριλίου  η  επικεφαλής  της  δημοτικής παράταξης                  << Εμείς,  η πόλη μας>>  ως  υπέρμαχος  του  αντιλαϊκιστικού πολιτικού  λόγου  έγραφε  επί  λέξει  στην  προσωπική  της  σελίδα  στο  Facebook:  <<Ένας  ιδιότυπος  και  άτυπος  λαϊκισμός,  τείνει  να  εμπεδωθεί  ως  αποτέλεσμα  της  κρίσης  του  κορονοιού,  κυρίως  μέσω  της  ανάδειξης  της  ατομικής  και  κοινωνικής  υπευθυνότητας,  έναντι  της  θεσμικής/κρατικής,  με  δυσοίωνη  αποτύπωση  της  προοπτικής  και  του  μέλλοντος,  της  κοινωνίας  και  της  οικονομίας.

Και  εξηγούμαι:

 • Η προτροπή  κατάθεσης  μέρους  ή  όλου  των  αμοιβώνβουλευτών,  περιφερειαρχών,  δημάρχων.
 • Η επίκληση της  φιλανθρωπίας  και  του  εθελοντισμού  και  όχι  των  δημοσίων  πολιτικών  ως  θεσμική  αντιμετώπιση  της  πανδημίας ( και τα δύο,  μπορούν  να  είναι  συμπληρωματικά  προς  όποια  θεσμικά  αποτυπωμένα  μέτρα).
 • Η πεισματώδης άρνηση  της  λήψης  εκείνων  των  θεσμικών  μέτρων  που  θα  στηρίξουν  την  οικονομική βάση  και  το  εποικοδόμημα.

( και  δεν  είναι  μόνο  αυτά…..).

Μήπως  έτσι  καλλιεργείται  μια  φτηνή,  επικοινωνιακά,  διαχείριση της  κρίσης,  που  στηρίζεται  στην  πλειοδοσία,  χωρίς την  αναγκαία  απόδοση  πολιτικών  ευθυνών?>>

Αυτό  που  στις  2  Απριλίου  καταγγέλλεται  έντονα  από  την  επικεφαλής  της  δημοτικής  παράταξης << Εμείς, η πόλη μας>> χαρακτηριζόμενο  ως  ιδιότυπος  και  άτυπος  λαϊκισμός  για  φτηνή  επικοινωνιακή  διαχείριση  της  κρίσης, στις  15  Απριλίου  γίνεται  επίσημη πρόταση  υπεύθυνης  αντιπολίτευσης,  πρόταση  υπεύθυνης  αυτοδιοικητικής  παράταξης,  πρόταση  υπεύθυνης  αιρετού.

Πρόκειται  για  την  ίδια επικεφαλής  δημοτικής  παράταξης που  λίγες  μέρες  πριν,  στις  28  Μαρτίου 2020  απευθύνθηκε  δημόσια  σε  συνάδελφό  της  με  τη  φράση << Σιωπήστε  κύριε Δήμαρχε>>. Διατύπωση  και  ύφος  το  οποίο  κινείται  εκ  διαμέτρου  αντίθετα  προς  αυτά,  που  υποτίθεται  ότι  πρεσβεύει  ο πολιτικός  χώρος  τον  οποίο  φροντίζει να  υπενθυμίζει  εμμονικά στα μέλη  του  ότι  εκπροσωπεί.

Σε  εμάς  όμως  τους  υπόλοιπους,  όπως  και  στην  ευρύτερη  κοινωνία,  το  μόνο  που  θυμίζει  η  διατύπωσή  της  είναι  το  ύφος  των  εθνικολαϊκιστών  και  των  δήθεν  αγανακτισμένων,  που  καταλάμβαναν  από  κοινού  το  Σύνταγμα πριν  λίγα  χρόνια.

Μήπως  αυτά  που  γράφει  στις  2  Απριλίου  κανονικά  έπρεπε  να  τα  γράφει  την  Πρωταπριλιά?  Ίσως  έτσι  να  είχαν  κάποιο  λόγο  να  γίνουν  πιο  πιστευτά.

Ε, λοιπόν, ως  Δήμαρχος  της  πόλης  μας,  εκλεγμένος  για  τέταρτη  φορά  με  ευρύτατη  λαική  πλειοψηφία  από  την  κοινωνία  της,  δηλώνω  ότι  ΔΕΝ  ΣΙΩΠΩ!!!.

Αντίθετα,  με  θάρρος,  ευθύτητα  και  ειλικρίνεια  οφείλω  να  καταδικάσω,  εγώ  και  η  παράταξή  μου,  με  τον  πιο  απερίφραστο  τρόπο  και  αυτές  τις  διατυπώσεις  και  αυτό  το  ύφος  στο  δημόσιο  λόγο.

Και  επειδή  δεν  έχω  μάθει  να  υπεκφεύγω,  θα  σας  διατυπώσω  ξεκάθαρα  την  άποψή  μου  για  το  θέμα.

Ο  τρόπος  που  ο  κάθε  άνθρωπος  επιθυμεί  να  συμβάλλει  στην  αντιμετώπιση  της  επιδημιολογικής  κρίσης  εναπόκειται  στον  ίδιο  και  δεν  μπορεί  να  επιβληθεί  δι’ αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  οι  οποίες  προφανώς  και  δεν  μπορούν  να  λάβουν  υπόψη  και  τις  ιδιαίτερες  συνθήκες  που  βιώνει  ο  καθένας  εξ  ημών.

Μετά  από  όλα  τα  παραπάνω  το  συμπέρασμα  που  εξάγεται  αβίαστα  είναι  ότι  οι  προτάσεις  σας  είναι  άνευ  αντικειμένου  είτε  διότι  τα  μέτρα  που  προτείνετε  έχουν  υλοποιηθεί  στο  σύνολό  τους  από  το  Δήμο  μας  και  μάλιστα  από  την  έναρξη  της  πανδημίας  του  κορωνοιού  στη  χώρα  μας  και  κλιμακωτά  μέχρι  σήμερα,  είτε  διότι  είναι  μη  εφαρμόσιμες  για  αντικειμενικούς  λόγους,  όπως  π.χ.  η  πρόταση  για  έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  με  500  €  των  επιχειρήσεων  που  έχουν  πληγεί  ή  η  χορήγηση  έκτακτης  οικονομικής  βοήθειας  στο  προσωπικό  καθαριότητας  (προτάσεις  χωρίς  νομικό  έρεισμα  για  να  υλοποιηθούν,  αλλά  πολύ  ευχάριστες  για  να  χαϊδεύουν  τα  αυτιά  όσων  αφορούν.  Πολύ  καλές  όμως και  για  διαχωρισμό  των  Συμβούλων  σε  καλούς  που  τις προτείνουν  και  σε  κακούς  που  δεν  τις  υιοθετούν  και  δεν  τις  υλοποιούν).

Κι αυτό,  γιατί  εμείς  ως  διοίκηση  του  Δήμου  δεν  ασκούμε  λαϊκίστικη πολιτική για  επικοινωνιακούς  λόγους.

 

Εξ  αρχής,  εργασθήκαμε  με  μεθοδικότητα,  οργανωμένα,  χωρίς  αχρείαστους  αυτοσχεδιασμούς,  σε  πλήρη  ευθυγράμμιση  με  τις  οδηγίες  των  επιστημόνων,  τον  ΕΟΔΥ  και  της  Πολιτικής  Προστασίας  και  εφαρμόσαμε  από  την  πρώτη  στιγμή  και  συνεχίζουμε  να  εφαρμόζουμε  μέτρα  και  πολιτικές  ώστε  κανείς  να  μη  χρειάζεται  να  μετακινηθεί  χωρίς  λόγο  ώστε  να  εκτεθεί  ή  να  εκθέσει  άλλους  στον  ιό,  κανείς  να  μη  μείνει  αβοήθητος,  κανείς  να  μη  νοιώσει  απροστάτευτος,  κανείς  να  μη  νοιώσει  μόνος  και  ψυχολογικά  αβοήθητος  στο  σπίτι  του.

Για  το  σκοπό  αυτό,  αξιοποιήσαμε αποτελεσματικά  όλες  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου,  τους  εθελοντές  και  όπου  χρειάσθηκε  συνεργασθήκαμε  και  με  τρίτους.

Αντίθετα,  εσείς  αναλωθήκατε  καθ’ ολοκληρίαν  σε  διαδικαστικά  ζητήματα  στο  πλαίσιο  μιας  καθαρά  επικοινωνιακής  διαχείρισης  του  σοβαρού  αυτού  ζητήματος,  στοχεύοντας  προφανώς  στο  να  αποκομίσετε  πολιτικά  οφέλη  και  αφήσατε  ανεκμετάλλευτη  την  ευκαιρία  που  είχατε  να  συνεργασθούμε  στην  πράξη  μέσα  στη  μάχη  κατά  του  κορωνοιού  και  όχι  στα  λόγια.

Επιλέξατε  ολοφάνερα  την  επικοινωνιακή  διαχείριση  με  τη  δημόσια  έκφραση  είτε ευχάριστων  αλλά  μη  υλοποιήσιμων  προτάσεων, είτε προτάσεων  τις  οποίες  όμως  ήδη  υλοποιούν  άλλοι  για  να  μπορείτε  με  ασφάλεια  και  από  μακριά  να  ισχυρίζεσθε  ότι  << εμείς  το  είπαμε>>.

Αυτό  βέβαια  δεν  έγινε  από  αβλεψία  ή  από  λάθος  στόχευση.

Ήταν  μια  συνειδητή  και  σκόπιμη επιλογή με  στόχευση  ακριβώς   την  επικοινωνιακή  προβολή  και  αξιοποίησή της  εκ  μέρους  σας.

Ανατρέχοντας  στο  πρόσφατο  παρελθόν,  έρχονται στο  μυαλό  μου,  πόσα  άρθρα  γράψατεπόσες  δημοσιεύσεις  κάνατε  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  φιλονικώντας  για  το  ποιος    πρότεινε  πρώτος  να  μειωθούν  τα  τέλη  κατάληψης  Κ.Χ.  από  καταστήματα  καθώς  και  του  τέλους 0,5%!!!

Και  όλα  αυτά,  μέχρι  του  σημείου  να  προκαλέσετε  την  αντίδραση  συναδέλφων  της  μειοψηφίας  να  πάρουν  θέση  για  να  σας  πουν  ότι  δεν  είναι  ώρα  για  λόγια  αλλά  ώρα  να  σηκώσουμε  όλοι  τα  μανίκια  για  δουλειά.

Συνειδητά  και  στοχευμένα  επιλέξατε  αυτή  την  πρακτική  για  να  καλύψετε  τη  μεγάλη  σας  απουσία  από  την  πραγματική  μάχη  κατά  του  κορωνοιού.

Φτάσατε  στο  σημείο  να  μας  κατηγορήσετε  ότι  δεν  κάνουμε  συμβούλιο  με  τηλεδιάσκεψη  παρά  το  γεγονός  ότι  ζητούσατε  εγγράφως  συνεδρίαση  << κεκλεισμένων  των  θυρών>>  και  παρότι  γνωρίζατε  ότι  είμαστε  ο  πρώτος  Δήμος  πανελλαδικά  που   ζητήσαμε  και  μπήκαμε  στην  πλατφόρμα  WEBEX της  ΚΕΔΕ.

Δεν  είδα  όμως  πραγματικά  κανέναν  από  εσάς  να  έρχεται  στο  Δήμο  με  πρόθεση  και  διάθεση  για  δουλειά  στην  πράξη  και  όχι  στα  λόγια.

Μοναδικές  εξαιρέσεις,  τις  οποίες  έχω  υποχρέωση  να  αναφέρω,  οι  συνάδελφοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Ρ. Μακρή  και  Τρ. Κουτσικούρης  οι  οποίοι  με  επιστολές  τους  δήλωσαν  απερίφρασταχωρίς  αστερίσκους  και  αντιπολιτευτικές  κορώνες,  τη  συστράτευσή τους,  με  όποιον  τρόπο  τους  ζητηθεί,  στη  προσπάθεια  που  καταβάλει  ο  Δήμος  στη  μάχη  κατά  του  κορωνοιού.

Με  έκδηλη  και  προεξάρχουσα  την  επικοινωνιακή  σας  αντίληψη, ακόμα και η εισήγησή σας για  τη  σημερινή  συνεδρίαση,  ζητήσατε, άκουσον-άκουσον!!!!!, να  δημοσιευθεί  και  να  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου.

Κάτι  που  δεν  έχει  συμβεί  ποτέ  μέχρι  σήμερα  και  δεν  προβλέπεται  από  πουθενά  να  γίνεται.

Ο  λόγος  προφανής,  αφού  γνωρίζετε  ότι  πολλές  από  τις  προτάσεις  σας  είναι  μεν  μη  εφαρμόσιμες  γιατί  δεν  έχουν  νομικό  έρεισμα,  είναι  όμως  ταυτόχρονα  και  πολύ  ευχάριστες  για  να  χαϊδεύουν  τα  αυτιά  αυτών  που  αφορούν  και  να  πετυχαίνουν  τις  πραγματικές  επιδιώξεις  να  γίνεστε  ευχάριστοι.

Επιπροσθέτως  όμως,   είναι  και  πολύ  αποτελεσματικές  στην  επιδίωξή   σας  για  διαχωρισμό  σε  καλούς  που  προτείνουν  αυτά  τα  ευχάριστα  πράγματα  και  σε  κακούς  που  δεν  τα  υιοθετούν  και  δεν  τα  υλοποιούν.

Ξέρετε  όμως,  οι  μικρές  λεπτομέρειες,  είναι  αυτές  που  προδίδουν  τους  πραγματικούς  σας  στόχους.

Δυστυχώς,  δεν  επιλέξατε  τον  δύσκολο  δρόμο  της  πραγματικής  συμμετοχής  στα  δρώμενα  για  να  ισχυρίζεσθε  ότι  << αυτά  κάναμε>>.

Επιλέξατε  τον  εύκολο  δρόμο  των  υποδείξεων  και  των  ευχάριστων  προτάσεων  από  μακριά  στη  λογική  του  να  ισχυρίζεσθε << εμείς  το  προτείναμε>>,  άσχετα  βέβαια  από  το  γεγονός  ότι  ήδη  τα  υλοποιούν  άλλοι.

Για  όλους  αυτούς  τους  λόγους  κ.  ΠΡΟΕΔΡΕ, αναγκάζομαι  να  εισηγηθώ την  απόρριψη  και  την  καταψήφιση της εισηγήσεως  στο  σύνολό  της  ως  άνευ  αντικειμένου διότι  τα  μέτρα  που  προτείνονται,  είτε  έχουν  υλοποιηθεί  και  έχουν  ΜΑΛΙΣΤΑ υπερκαλυφθεί  από  τις  πρωτοβουλίες  και  τις  δράσεις  του  Δήμου, είτε  είναι  μη  εφαρμόσιμα  ελλείψει  νομικής  δυνατότητας  να  υλοποιηθούν.

Ευχαριστώ.