ΕΠΣΑΝΑ : Ενημέρωση παραγόντων και προπονητών για τροποποιήσεις σε κανονισμούς διαιτησίας.

399
www.rpn.gr epsana

Την Τετάρτη 04/09 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση προκειμένου να γίνει ενημέρωση από την Επιτροπή Διαιτησίας για τις τροποποιήσεις  στους κανονισμούς. Παρακαλούνται τα σωματεία να εκπροσωπηθούν από έναν παράγοντα και τον προπονητής τους.