«Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα – Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Θνησιμότητας Ψαριών»

449

Η περιφέρεια αποφάσισε λόγω αλλαγής των μελών του περιφερειακού συμβουλίου αποφάσισε τη τροποποίηση της Συγκρότησης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα – Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Θνησιμότητας Ψαριών».

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης της από 01/03/2019 προγραμματικής σύμβασης του έργου «Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ιχθυοπανίδα του Σχινιά Μαραθώνα – Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Θνησιμότητας Ψαριών»