Έργα στο Κοιμητήριο Ραφήνας

316

Εγκρίνουµε τη δαπάνη και διαθέτουµε πίστωση ύψους ∆έκα Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Είκοσι Τέσσερα Ευρώ ( ) 15.624,00 € την οποία δεσµεύουµε σε βάρος του ΚΑΕ 45.6262.04, προϋπολογισµού εξόδων οικ. έτους 2019 για την ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ

Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Ευάγγελος Μπουρνούς

Είθε να πιάσουν τόπο …οι αναρτήσεις μας (ΕΔΩ)