Ευχαριστήριο rpn.gr σε X.Τσεμπέρη

401

Πολλά ευχαριστώ στον συμφοιτητή μου Χρήστο Τσεμπέρη και νέο αντιδήμαρχο Επικοινωνίας και Τύπου Ραφήνας-Πικερμίου διότι μέσα σε δυο μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του,μου ετοίμασε προσωπικό γραφείο τύπου στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Ρ-Π!

Αικατερίνη Ν.Τράση-διεύθυνση rpn.gr


Ακολουθεί η απόφαση ορισμού του ως αντιδημάρχου:

«Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, αποφασίζει

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους αντιδημάρχους του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου με θητεία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, ως εξής:

ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας και Τύπου, και του μεταβιβάζει τις κάτωθι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ.), καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.

Διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου. Επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου.