Φθίνουσα η πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

739

Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Δ.Ε.Α.Α.Π)

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Επιχείρησης στη συνεδρίαση για την Έγκριση Απολογισµού Χρήσης 2018, Έκθεσης ∆ιαχείρισης 2018 και Ισολογισµού χρήσης 2018

“Τα προσαρτηµένα οικονοµικά στοιχεία της ∆ΕΑΑΠ , τα οποία αποτυπώνουν το οικονοµικό έτος 2018, παρουσιάζουν ξεκάθαρα την φθίνουσα πορεία της εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών είναι µικρότερος κατά 27.315,62 ευρώ συγκριτικά µε το 2017,τελευταία χρονιά διαχείρισης από την ∆ΕΑΑΠ του χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων στην πλαζ Ραφήνας, ιδιοκτησίας ΟΛΡ.

Τα έσοδα της εταιρίας προέρχονται από τα ενοίκια των αναψυκτηρίων στο Πάρκο Καραµανλή και το Μελτέµι, καθώς και από τα µισθώµατα των τριών περιπτέρων (δύο στο Ντράφι και ένα στην ∆ιασταύρωση).

Ο χώρος στάθµευσης επί της οδού Μάντικα , που λειτούργησε για πρώτη φορά πέρυσι στα τέλη Ιουνίου, δεν πήγε καλά , αφενός λόγω µη αναγνωρισηµότητας, αλλά και εξαιτίας της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το δήµο στις 23 Ιουλίου.

Παρά ταύτα η διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει την αποπληρωµή των παλαιών οφειλών (προ και µετά «Καλλικράτη») προς τα δηµόσια ταµεία (ΙΚΑ και Εφορία) , όπως αυτές αποτυπώνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας, οι οποίες έχουν µειωθεί περίπου στο 50%, κατ’ αντιστοιχία µε τις βραχυπρόθεσµες.

Τονίζεται ότι η διοίκηση της εταιρίας κινήθηκε συντηρητικά, προσαρµοζόµενη στα λιγοστά έσοδα της, µένοντας προσηλωµένη στον στόχο της σταδιακής µείωσης των οφειλών. “Ο χώρος στάθµευσης επί της οδού Μάντικα , που λειτούργησε για πρώτη φορά πέρυσι στα τέλη Ιουνίου, δεν πήγε καλά”

Περισσότερα ΕΔΩ