Η Ένωση Εστιατορίων & Συναφών Αττικής ζητά ανακουφιστικά μέτρα από τον δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου

269

Η Ένωση Εστιατορίων & Συναφών Αττικής ζητά ανακουφιστικά μέτρα από τον δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου με το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Αξιότιμε Δήμαρχε,

Καθώς στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, οι επιχειρήσεις εστίασης πλήττονται άμεσα από τα μέτρα που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, η Ένωση Εστιατορίων & Συναφών Αττικής σας καλεί όπως εισηγηθείτε άμεσα στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο (δια περιφοράς), τα εξής αναγκαία ανακουφιστικά μέτρα προς αυτές, που θα βοηθήσουν στην επιβίωσή τους, μέχρι να αποκατασταθεί η κανονικότητα:

Για χρονικό διάστημα 6 μηνών, οι καταστηματάρχες να μην επιβαρύνονται με:

1. Τα δημοτικά τέλη για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους και πλατείες καθώς ήδη εν τοις πράγμασι, όλα τα τραπεζοκαθίσματα έχουν αποσυρθεί και δεν γίνεται χρήση, των χώρων.

2. Τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας που επιβάλλονται στα καταστήματα εστίασης μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, πολλώ δε μάλλον που τα κλειστά καταστήματα δεν επιβαρύνουν έτσι και αλλιώς τις Υπηρεσίες καθαριότητας καθώς δεν παράγουν σκουπίδια.

Για το μετέπειτα των ως άνω 6 μηνών, χρονικό διάστημα των επομένων 6 μηνών:

1. Για τα δημοτικά τέλη και την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους και πλατείες, παρακαλούμε να εισηγηθείτε για να υπάρξει έκπτωση επί ποσοστού 35%, επί του συνολικού ποσού για ετήσια χρήση.

2. Επιπλέον ας υπάρξει έκπτωση επί ποσοστού 50% των δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, στα καταστήματα εστίασης μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

3. Όσον αφορά τις άδειες κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων που ήδη έχουν χορηγηθεί και έχουν πληρωθεί εφάπαξ, να γίνει επιστροφή του ποσού της μείωσης με απόφασή σας (Δημάρχου).

4. Επιπλέον, όσον αφορά τους Δήμους που διαχειρίζονται λογαριασμούς νερού, θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες και μειώσεις.

Επαναλαμβάνοντας ότι ο κλάδος της εστίασης πλήττεται άμεσα, και θα πρέπει σαν ένα μέσο αλληλοβοήθειας οι καταστηματάρχες να μην χρεώνονται πρόστιμα και προσαυξήσεις από τους Δήμους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, στα πλαίσια της γενικότερης αναστολής που εφαρμόζεται εν προκειμένω λόγω του ως άνω απρόβλεπτου γεγονότος ανωτέρας βίας.

Παρακαλούμε την Δημοτική Αρχή όπως εξετάσει και άλλους τρόπους ελάφρυνσης των συμπολιτών μας, στα πλαίσια φυσικά και των δικών της οικονομικών δυνατοτήτων, ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή καθώς καλούμαστε όλο να επιβιώσουμε από την ως άνω κρίση αλληλοβοηθούμενοι.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και τη συνεργασία! Με εκτίμηση, για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ