Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) αποτελεί από σήμερα μέλος του οργανισμού UCLG

159

 

O οργανισμός UCLG (United Cities and Local Governments) είναι ένας Διεθνής Οργανισμός ομπρέλα για πόλεις, Δήμους, Περιφέρειες και Ενώσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό δράσεις, την υπεράσπιση και προώθηση Αυτοδιοικητικών στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο, την αύξηση του συμμετοχικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση και υποστήριξη μιας Δημοκρατικής, αποτελεσματικής και πρωτοποριακής τοπικής διακυβέρνησης ενω παράλληλα συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Τοπικών Αρχών (UNACLA) στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την προώθηση της ατζέντας HABITAT .

Από σήμερα, η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) αποτελεί και επίσημα μέλος της ευρύτερης οικογένειας του UCLG με την αποδοχή της ως member-partner (το μόνο από την Ελλάδα) στην αρμόδια για διαμόρφωση πολιτικής Επιτροπή Κοινωνικής Ένταξης, Συμμετοχικής Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του οργανισμού (CISDP). Στα πλαίσια της επιτροπής, η ανταλλαγή ιδεών, καλών πρακτικών και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις όχι μόνο για τη δημιουργία μίας κατάλληλης εργαλειοθήκης για την επίλυση τοπικών προβλημάτων, αλλά και για να ακουστεί η φωνή και να μεταφερθεί η εμπειρία των  Νέων Ελλήνων Αυτοδιοικητικών σε ένα διεθνές και διαδραστικό επίπεδο .

Ο πρόεδρος της ΕΝΑ Νεκτάριος Καλαντζής τόνισε το πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα μας και τους νέους αυτοδιοικητικούς από κάθε σημείο της Ελλάδος το ότι η ΕΝΑ αποτελεί member-partner σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή οργανισμό και ευχαρίστησε τον επικεφαλή του Τομέα Διεθνών Σχέσεων της ΕΝΑ Μιλτιάδη Πελοποννήσιο για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.