Η Ιωάννα Κουλουβρακη η νέα Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου (ΟΛΛ)

596

Σε γυναικεία χέρια για πρώτη φορά το “πηδάλιο” του ΟΛΛ. Η 36χρονη δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω κρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως το καταλληλότερο άτομο να προεδρεύσει του ΟΛΛ σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο από πλευράς στρατηγικού σχεδιασμού και αναπτυξιακών αποφάσεων.

Η επιστημονική της κατάρτιση σε συνδυασμό με τη πλούσια κοινωνική και αυτοδιοικητική της δράση ήταν πιθανόν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Η Ιωάννα Κουλουβράκη ασκεί μάχιμη δικηγορία εδώ και μια 12ετια. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στη Περιβαλλοντική Νομοθεσία”.

Έχει διατελέσει δημοτική σύμβουλος Λαυρεωτικής κατά τη περίοδο 2010-2019, Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αντιπρόεδρος επιτροπής ποιότητας ζωής, Αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας ΔΑΝΕΤΑΛ, μέλος των νομικών προσώπων Θορικός και Κέφαλος, μέλος της δημοτικής επιτροπής αγώνα κατά του ΧΥΤΑ, Πρόεδρος ΔΗΜ.ΤΟ Λαυρεωτικής, υπεύθυνη τοπικής αυτοδιοίκησης ΝΟΔΕ Αν. Αττικής, μέλος του Τομέα δικαιοσύνης της Ν.Δ καθώς και πρόεδρος του ποδοσφαιρικού συλλόγου Παλλαυρεωτικός. Στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές ήταν υποψήφια με το συνδυασμό του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη φθάνοντας τους 7000 σταυρούς!

Αναλυτικά το νέο διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Ιωάννα Κουλουβράκη
Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Βακόνδιος (Οικονομολόγος)
Μέλος: Ιωάννης Παρασκευής (τ. Δήμαρχος Λαυρεωτικής)
Μέλος: Σταύρος Παπασταυρόπουλος (τ. Δήμαρχος Λαυρεωτικής)
Μέλος: Ντανίκα Ελένη

Επίσης, έχουν ορισθεί από τους αρμόδιους φορείς τα παρακάτω μέλη ως εκπρόσωποι τους στο ΔΣ της ΟΛΛ ΑΕ:

  • Σερέλης Χρήστος (εκπρόσωπος εργαζομένων)
  • Λεμονάκης Δημήτριος (εκπρόσωπος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς)
  • Ρουμπάνης Γεώργιος (εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος)