Η Οικονομική Επιτροπή Ραφήνας-Πικερμίου συνεδριάζει στις 22 Δεκεμβρίου(θέματα)

287

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡ. 59

Η Πρόεδρος της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, σας καλεί σε διά περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.30 μ.μ. με ενημέρωση των μελών διά τηλεφώνου, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί παράτασης της Σύμβασης: “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE DIANΑ”.
 2. Λήψη απόφασης περί παράτασης της Σύμβασης: “ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE DIANA”.
 3. Λήψη απόφασης περί παράτασης της Σύμβασης: “ΕΡΓΑΤΗ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE DIANA (LIFE 16ENV/GR/000461)”.
 4. Λήψη απόφασης περί παράτασης της Σύμβασης: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE DIANA (LIFE 16ENV/GR/000461)”.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων δημοπράτησης για την αγορά ιδιωτικού ακινήτου για τη στέγαση διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και όρων ανάθεσης του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΟΧΥΡΟΥ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ESCAPE ROOM”.
 7. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ”.
 8. Λήψη απόφασης περί ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή, των εργασιών εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου στα ΝΠΔΔ του Δήμου.
 9. Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για την παγία προκαταβολή Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 10. Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού για την παγία προκαταβολή των Κοινοτήτων Ραφήνας και Πικερμίου.
 11. Λήψη απόφασης περί απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

ΤΣΕΒΑ -ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κάντε like στην σελίδα μας στο facebook ΕΔΩ