Και ένα Ouiz “ευκολάκι” … Δήμαρχος μέσα στη τρελή χαρά!

214

Αν δεν βλέπαμε την επιστολή που έφερε φαρδιά-πλατιά το ονοματεπώνυμο Δημάρχου Δήμου της Ανατολικής Αττικής μπορεί και να μην το πιστεύαμε!

Αλλά ας περάσουμε στο Ouiz.

Ποιος Δήμαρχος Δήμου (δεν θα τον λέγαμε και αποκλειστικά παραλιακό καθώς έχει και ορεινές περιοχές) της Ανατολικής Αττικής,  έστειλε επιστολή σε εκτός του Δήμου του,  ΔΗΜ Τ.Ο ΝΔ Ανατολικής Αττικής,  ζητώντας σταυρό για  συγκεκριμένη/ο υποψήφια/ο  βουλευτή;

Ο Δήμαρχος αυτός και μετά απ’ όλα αυτά είναι μέσα στη τρελή χαρά!

Και μην μας ρωτήσετε ούτε ποιος είναι ο Δήμαρχος ούτε για ποια/ο έστειλε επιστολή !