Και το ΦΕΚ με τη τροποποίηση για τους υποψηφίους που μένουν σε πυρόπληκτη περιοχή και πηγαίνουν σε λύκειο άλλης περιοχής.

613

Σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες απο την 13η Φεβ. 2020, η υποβολή δικαιολογητικών μαθητών απο τις πυρόπληκτες περιοχές.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του παρόντος άρθρου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019.»

Αναλυτικά όλο το ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο.