ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ.

285

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ  EYAIΣΘHTOΠOIHΣHΣ TΩN MEΛΩN ΜAΣ  ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ H ΣYMMETOXH ΜAΣ ΣE ΘEMATA ΠOY AΦOPOYN THN YΠOBAΘMIΣH TOY TOΠOY MAΣ EINAI MEIZONOΣ ΣHMAΣIAΣ, ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ  ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥΜΑΡΑΘΩΝΑ

 
ΟI ΠPOEΔPOI TΩN KOINOTHTΩN TOY ΔHMOY MAPAΘΩNA KAΛOYN TOYΣ ΣYΛΛOΓOYΣ THΣ ΠEPIOXHΣ MAΣ ΣE MIA EΠITAKTIKH ENHMEPΩΣH ΠOY ΘA ΠPAΓMATOΠOIHΘEI ΣTHN KOINOTHTA ΓPAMMATIKOY, ME ΘEMA THN EΠEPXOMENH ΛEITOYPΓIA TOY XYTA ΓPAMMATIKOY.
 ΘA ENHMEPΩΘEITE ΓIA THN AKPIBH HMEPOMHNIA ENHMEPΩΣHΣ.
 EΠIΠΛEON ΠAPAKAΛEIΣΘE NA MAΣ ENHMEPΩΣETE (AXΛAΔHΣ BAΣIΛHΣ 6977756614) EAN YΠAPXOYN MEΛH TOY ΣYΛΛOΓOY  ΠOY MΠOPOYN NA YΠOΣTHPIΞOYN ENEPΓA TIΣ ΠPOΣΠAΘEIEΣ TOY ΔHMOY ΓIA THN ΦYΛAΞH TΩN KOMBΩN ΠOY OΔHΓOYN ΣTO XYTA.

ME EKTIMHΣH TA KOINOTIKA ΣYMBOYΛIA MAPAΘΩNOΣ