Κάποιος έγραψε….

354

Αυτή η χώρα υπάρχει απο καθαρή τύχη… και έβαλε και τη φωτογραφία για να στοιχειοθετήσει τη ρήση του!