Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρ-Π σήμερα Κυριακή ύστερα από την αποκάλυψη του RPN.GR

522

 

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου σήμερα Κυριακή.Αφορμή το αποκλειστικό δημοσίευμα του rpn.gr για την λήψη απόφασης του Δ.Σ του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας με 1 θετική ψήφο-2 αποχές και 4 αρνητικές στο να δοθεί ο χώρος του Αγίου Νικολάου Ραφήνας στον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡ. 34

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020), 60249/22-09-2020, 426/2020 (αρ. πρωτ. 77233/13.11.2020) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e:Presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης – σήμερα, Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης στις 19.00 και ώρα λήξης στις 21.00 (με δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί) με το ακόλουθο θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των θεμάτων που αφορούν την αλλαγή οριοθέτησης της χερσαίας ζώνης και τον αποχαρακτηρισμό τμημάτων καθώς και τη λειτουργία του Λιμένα Ραφήνας.

Το εν λόγω θέμα τίθεται κατεπειγόντως προς συζήτηση λόγω λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΡ ΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ