Κεραμέως: Αλλάζουν τα προγράμματα στα Θρησκευτικά

173

«Το Υπουργείο θα επεξεργαστεί και θα αντιμετωπίσει, με τρόπο συνεκτικό, όλα τα ζητήματα που εγείρονται από τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις των Δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, αυτονοήτως θα τροποποιηθούν και οι ρυθμίσεις που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των Θρησκευτικών και στον τρόπο απαλλαγής από το μάθημα, ώστε να είναι απόλυτα συμβατές με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο καθώς και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».

Tα παραπάνω ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μετά :

-τη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματικά τα προγράμματα σπουδών των Θρησκευτικών που καταρτίστηκαν επι υπουργίας Κώστα Γαβρόγλου

-τη χθεσινή καταδίκη της Ελλάδας απο το Τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων