Λιμάνι Ραφήνας : Εκμίσθωση 16 θέσεων για άσκηση πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου !

928
www.rpn.gr/limani rafinas

Οι χώροι βρίσκονται εντός της οριοθετημένης χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Ραφήνας, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Ρ Α.Ε και συγκεκριμένα :