Λιμάνι Ραφήνας : H λύση για τον καπνό των ελλιμενισμένων πλοίων έρχεται απο Ευρώπη!

286

Ευρωκίνητρα για ηλεκτροδότηση των πλοίων από τη στεριά. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λιμάνι της Κυλλήνης. 

Δημόσια χρηματοδότηση αλλά και μειωμένους φορολογικούς συντελεστές προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όποια κράτη-μέλη θέλουν να προωθήσουν την ηλεκτροδότηση των πλοίων από τη στεριά όσο αυτά βρίσκονται σε ευρωπαϊκό λιμάνι. 

Τα παραπάνω αναφέρει η επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπαλκ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επί ξηράς αποτελεί ελκυστική λύση για τη μείωση της τοπικής ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία που βρίσκονται σε λιμάνι στα ύδατα της Ε.Ε. 

Στη χώρα μας μέχρι στιγμής ένα πλοίο της ελληνικής ακτοπλοΐας, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Fior Di Levante», της Levante Ferries, είναι το πρώτο που διασυνδέθηκε σε θέση ηλεκτροδότησης, στο λιμάνι της Κυλλήνης, από τον περασμένο Δεκέμβριο στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος Elemed. 

Όπως τονίζει η κ. Μπαλκ η δυνατότητα ηλεκτροδότησης των πλοίων από τη στεριά στη διάρκεια ελλιμενισμού των έχει ήδη αναγνωριστεί πλήρως από το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/94 / ΕΕ για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η παροχή ηλεκτρισμού από την ξηρά είναι προτεραιότητα για τα λιμάνια του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Transport Network, TEN-T) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει ζήτηση και το κόστος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οφελών.  

Η επίτροπος υπογραμμίζει ακόμη ότι από φέτος δρομολογήθηκαν και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αξιολόγηση της οδηγίας 2014/94 οι οποίες θα εντοπίσουν, μεταξύ άλλων, πόσο αποτελεσματικές ήταν αυτές οι διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής στην ξηρά στους ευρωπαϊκούς λιμένες.  

Πρόγραμμα 

Παράλληλα η Επιτροπή έχει επίσης προσδιορίσει την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από την ξηρά ως προτεραιότητα και στις επενδύσεις στις μεταφορές. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα «Connecting Europe Facility» από το 2014 . 

Επιπλέον η χρήση του ηλεκτρισμού στην ξηρά ως εναλλακτικού καυσίμου των ελλιμενισμένων πλοίων είναι επιλέξιμη δράση στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, μπορεί να χρηματοδοτηθεί με δημόσια στήριξη. Προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η ανάπτυξη και η χρήση του συστήματος cold ironing, τα κράτη-μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν άδεια να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται απευθείας στα πλοία σε θέση ελλιμενισμού σε λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας, προσθέτει η κ. Μπαλκ. 

Λιγότερη ρύπανση 

H χώρα μας όπως προαναφέρθηκε προωθεί τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας ως ναυτιλιακού καυσίμου, προς το παρόν μέσω της δράσης elemed (Electrification in the Eastern Mediterranean), αποσκοπώντας να μειώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων σε τρεις χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία) και σε τέσσερα λιμάνια κατά μήκος του νοτιοανατολικού θαλάσσιου διαδρόμου (Κόπερ, Κυλλήνη, Πειραιάς, Λεμεσός), περιορίζοντας δραστικά τον θόρυβο και τους αέριους ρύπους, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές πλησίον των λιμένων. Στο πλαίσιο του elemed πραγματοποιήθηκε η πρώτη υποδομή ηλεκτροδότησης πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λιμάνι της Κυλλήνης. 

Το πρόγραμμα elemed έχει ξεκινήσει τέλος του 2016 και πρόκειται για μία δράση εξηλεκτρισμού της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με ιδιαίτερα έμφαση στην Ελλάδα και στο λιμάνι του Πειραιά, έχει δηλώσει ο διευθυντής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Θαλάσσιων και Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων, Νότια Ευρώπη, Lloyd’s Register Πάνος Μήτρου.