Λιμάνι Ραφήνας και πλατεία Δημητρακού τα θέματα για την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου μας!

496

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  κ. Κων/νος Μώρος, καλεί τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (όπως αυτό αντικατέστησε το  άρθρο 76 του Ν.3852/2010), την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προκειμένου να συζητηθούν τα κάτωθι θέματα.

(Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3 του Ν.4555/2018, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία)

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ έργου «ΝΕΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ»

2.       Γνωμοδότηση επί της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κωνσταντίνος Μώρος