Λήψη Απόφασης για την αναπλήρωση του Προέδρου στο Δ.Σ. του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., σε περίπτωση απουσίας του.

424

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Ρ Α.Ε H Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ο.Λ.Ρ Α.Ε Δέσποινα Γκικάκη , αναπληρώνει τον πρόεδρο Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Όταν απουσιάζει και ο πρόεδρος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος τους αναπληρώνει το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου