Παιδική Χαρά οδού Καβουνίδη!Γιατί;

424

Στην πήραν τις λάμπες!

Μετά ξήλωσαν τις κολώνες!

Τώρα άρχισε το graffiti !

Kαι έπεται συνέχεια!