Δείτε τα μέλη να συζητούν και να ψηφίζουν για τη συμφωνία απόσυρσης Ενωμένη Ευρώπη-Ηνωμένο Βασίλειο.

198

Η έγκριση του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία