Μας μπερδεύει το ΤΑΙΠΕΔ με την “αξιοποίηση” του λιμανιού της Ραφήνας!

469
www.rpn.gr/limani rafinas

Τη μια μαθαίνουμε ότι δεν είναι στα άμεσα σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ η άμεση “αξιοποίηση” του λιμανιού της Ραφήνας , αλλά μόλις την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο “Το ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να εκμεταλλευτεί το σύνολο των 10 Οργανισμών Λιμένος του χαρτοφυλακίου του μέσω σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης, ολικών υποπαραχωρήσεων ή πώλησης μετοχών. Το προς ανάθεση έργο αφορά αποκλειστικά στην αξιοποίηση έως τεσσάρων (4) Οργανισμών Λιμένος μέσω πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών με ταυτόχρονη αναθεώρηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του προς αξιοποίηση Οργανισμού Λιμένος και τη σύναψη συμφωνίας μετόχων με τον επενδυτή (εφεξής εκάστη εξ αυτών η «Συναλλαγή Λιμένος», συνολικά δε το «Έργο»). Επισημαίνεται ότι για τις υπόλοιπες μεθόδους αξιοποίησης των Οργανισμών Λιμένος έχει ήδη προσληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ άλλη ομάδα συμβούλων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το ΤΑΙΠΕΔ ζητάει να προσλάβει νομικό σύμβουλο αναφορικά με την αξιοποίηση τεσσάρων οργανισμών Λιμένος , αλλά για τις υπόλοιπες μεθόδους αξιοποίησης των Οργανισμών Λιμένος έχει ήδη προσληφθεί από το ΤΑΙΠΕΔ άλλη ομάδα συμβούλων.

Για την γενικότερη αξιοποίηση των Οργανισμών Λιμένος στο www.rpn.gr έχουμε αναφερθεί και πάντα με αξιόπιστες αναφορές σε παλαιότερες αναρτήσεις μας (ΕΔΩ) (ΕΔΩ)