Με ευθύνη του ΔΑΣ Αραφήν οι συναυλίες του Καλοκαιριού!

274

Ο Δ.Ο.Π.Α.Π αποφάσισε ομόφωνα για την παραχώρηση του Κολυμβητηρίου στον ΔΑΣ ΑΡΑΦΗΝ για την 1 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου, για την πραγματοποίηση συναυλιών με γνωστούς καλλιτέχνες. Το εν λόγο σωματείο είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα, τη φύλαξη και οποιοδήποτε φορολογικό – λογιστικό θέμα προκύψει κατά τις δράσεις αυτές που αφορούν τις συναυλίες.