Με λιγότερο καπνό απο τα φουγάρα των πλοίων, η Ραφήνα, τη νέα χρονιά !

543

Την 1η Ιανουαρίου 2020 όρισε ως ημερομηνία εφαρμογής για τη χρήση ναυτιλιακού καυσίμου μικρής περιεκτικότητας σε θείο 0,5%, για όλα ανεξαιρέτως τα πλοία, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός IMO.

Αυτά τα καύσιμα είναι πιο ακριβά και θα αυξηθεί και ο ναύλος!

…βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά! Οι εταιρείες πετρελαιοειδών , οι οποίες δεν εγγυώνται ότι αυτό το είδος καυσίμου δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους κινητήρες!