Με το Σύλλογο Τριγλιανών Ραφήνας στη Τρίγλια Βιθυνίας!

239

Προσκυνηματική εκδρομή στα αιματοβαμμένα χώματα της Τρίγλιας Βιθυνίας.

Στο Βρύλλειον της Αθηναϊκής Συμμαχίας, στη Τριγλεία του Βυζαντίου, στη Τρίλια του μεσαίωνα, στο Ζεϊτινμπαγή (ελαιότοπος) των Νεότουρκων, στη Trilye του σήμερα!

Ας είναι καλά όλοι οι Τριγλιανοί που μας τη θυμίζουν , γιατί η λησμονιά είναι αυτή που θα δώσει τη χαριστική βολή στις αλησμόνητες πατρίδες!